နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျောက်ဆုံးသွား၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်လျှောက်ထားခြင်း

(က) ပျောက်ဆုံးခဲ့သည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ (၄)စုံ၊ ရဲစခန်းသို့ ပျောက်ဆုံးကြောင်း တိုင်ကြားထားသော ရဲစခန်း ထောက်ခံစာ (Police Report) မူရင်း အပါအဝင်(၄)စုံ၊ ဖြည့်စွက်ပြီး ကိုယ်ရေးရာဇဝင်(၄)စုံ၊ အခွန်ထမ်းဆောင်ပြီး ဖြစ်ပါက ဝင်ငွေခွန်ပြေစာ မိတ္တူ(၄)စုံ၊ အခွန်မထမ်းဆောင်ရသေးပါက ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့အထိ ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်၍လည်းကောင်း၊ ကျောင်းသားဖြစ်ပါက အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ တင်ပြ၍ လည်းကောင်း၊ မှီခိုသူဖြစ်ပါက မှီခိုသူ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြ၍ လည်းကောင်း တင်ပြ လျှောက်ထား ရပါမည်။
(ခ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပျောက်ဆုံးဒဏ်ကြေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ရ၅ နှင့် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်အသစ် တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကျသင့်ပါမည်။

 

Currency Exchange Rate