ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍အခွန်ထမ်းဆောင်သူများ သိရှိစေရန်

  • ၁၉-၈-၂၀၁၁ မတိုင်မီ ကာလအတွက် မူလနှုန်းထား ၁၀% ပေးဆောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
  • ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ ၁၅၇/၂၀၁၁ အမိန့်ကြော်ငြာစာအရ ၁၉-၈-၂၀၁၁ ရက်နေ့မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ အထိ ၂% ဖြင့် ပေးဆောင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
  • ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွက် ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့အထိ ဝင်ငွေခွန် ကြိုတင်ပေးဆောင်ပြီး သူများ၏ အခွန်ပြန်အမ်းရန်ကိစ္စသည် ဥပဒေ နောက်ကြောင်းပြန် သက်ရောက်မှု မရှိနိုင်ပါသဖြင့် အကျုံးမဝင်ကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
  • ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ စတင်၍ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်သဖြင့် ယင်းနောက်ပိုင်း ကာလများအတွက် ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။

 

Currency Exchange Rate